Банктык реквизиттер

ЖАК «Кыргыз Петролеум Компани»

Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад шаары, Промышленная көчөсү 202

ОКПО: 21183298

ИНН: 01705199710011

Код ГНИ:048

Филиал «ДКИБ-Жалал-Абад» ЗАО «Демир Кыргыз Интернешнл Банк»

КР, Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү 17 “Б”

БИК 118007

р/с: 1180000030788616 СОМ

Филиал ЗАО “КИКБ” ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»

КР, Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү 10

БИК 128004

р/с: 1280040027891130 СОМ

Филиал ОАО «Керемет Банк»

КР, Жалал-Абад шаары, Токтогула көчөсү 40

БИК 113017

р/с: 1360170000093380 СОМ

Филиал ОАО «Айыл Банк»

КР, Жалал-Абад шаары, Бактыгулова көчөсү 20

БИК 135011

р/с: 1350510024125670 СОМ

Филиал ОАО «КБ Кыргызстан»

КР, Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү 13А

БИК 103015

р/с:1031520000688925 СОМ

Kyrgyz