2010-2011: Биринчи темир жол жүктөөчү колонкасынын курулушу.

Skip to content