Лаборатория

Сыноо лабораториясы «Кыргыз Петролеум Компани» жабык акционердик коомунун курамына кирет. Сыноо лабораториясы атайын жайларда жайгашкан. Лаборатория «КПК» ЖАКтын негизги аймагында гана башкарылат.

Аттестат жөнүндө

№KG 417/KTSA.IL.042 жана № KG 417/KTSA.OK.069 аккредитациялык күбөлүк жана бул аккредитация Аккредитациялоо чөйрөсүнө, учурдагы сапат менеджмент системасына ылайык тестирлөө жана контролдоо жүргүзүүгө техникалык компетенттүүлүгүн көрсөтөт.

Сапат

Компаниянын жетекчилиги сатып алуулар, окутуу жана тиешелүү инфраструктураны жана иш чөйрөсүн түзүү аркылуу ресурстардын жеткиликтүүлүгүн камсыздайт. Сыноо лабораториясынын жетекчилиги аккредитациялоодо таанылган иш чөйрөсүндөгү сыноолордун сапатынын, объективдүүлүгүнүн жана ишенимдүүлүгүнүн жогорку деңгээлине кепилдик берет.

Аккредитация

Сыноо лабораториясы эл аралык ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 стандартына ылайык аккредиттелген жана ISO/IEC 17020-2013 эл аралык стандартына ылайык “В” типтеги контролдоочу орган катары аккредиттелген жана технологиялык процессти контролдоого катышат.

Жоопкерчиликтер

Жетекчилик жана техникалык персонал иштелип чыккан кызматтык нускамаларга жана эмгек келишимине ылайык ыйгарым укуктарга жана милдеттерге ээ. Лабораториянын кызматкерлери лабораторияда башкаруу системасын киргизүү, колдоо жана жакшыртуу үчүн ресурстарга ээ.

Кызматкерлер

Лабораторияда аккредитация чөйрөсүнө ылайык продукцияны сыноону камсыз кылуу үчүн тийиштүү билими жана квалификациясы бар жетекчи жана техникалык персонал жетиштүү санда бар.

Ишмердүүлүк

Сыноо лабораториясынын ишинин негизги багыты болуп нефтини кайра иштетүүчү завод чыгарган сырьёлорду жана мунай продуктуларын текшерүү саналат.

Документация

ИЛдин ишин камсыз кылуу үчүн төмөнкүлөр документтештирилет: Жобо, максат, саясат, жол-жоболор, паспорт, кызматтык жана өндүрүштүк нускамалар жана башка документтер зарыл болгон башкаруу тутумунун деңгээлинде.