2011-2012: Эки танкердик резервуарды куруу
01.01.2012
2013-2014: 3 т/саат кубаттуулуктагы нефтини кайра иштетүүчү заводдун отканасын реконструкциялоо
01.01.2013
Skip to content